IFJÚSÁGI KÖZÉLET FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Honlap
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Visszajelzés
Referencia
Partnereink
Beszámolók
Konferencia
Civil PM

Referenciáink


Alapítványunk az alábbi referencia-munkákat tudja bemutatni működéséből, azaz 2003 szeptembere óta:

 • Konkrét házirendek (kb. 50 db.) elemzése és írásos szakvélemény küldése nevelőtestületek, diákönkormányzatok, segítő pedagógusok, iskola igazgatók számára döntéstámogató célból

 • Szakmai anyagok készítése pedagógiai programok, házirendek felülvizsgálatához (Pedagógiai Szolgáltató Intézet-Bp. III. kerület 37 intézménye számára)

 • Diákönkormányzatot segítő pedagógusok képzése előre meghirdetett témákban (Zala Megyei Önkormányzat, Pedagógiai Intézet-Zalaegerszeg , Ifjúsági Ház-Békéscsaba, Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet, Terézvárosi Pedagógiai Intézet, stb. - összesen több mint 25 alkalommal – kiegészítve az intézmények tanügyi újságjában írásos összefoglalóval együtt)

 • Diákönkormányzat-vezetőknek továbbképzési program kidolgozása és megtartása a tanév során 5 lépcsőben (Pedagógiai Szolgáltató Intézet-Bp. III. kerület, Budapest II. kerület)

 • Előadások, tréningek tartása meghatározott témákban (több budapesti és vidéki iskolában, illetve többcélú intézményben, a Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete rendezvényein, a ceglédi Diák Tanácsadó Iroda, Diákközéletért Alapítvány megrendelésére, stb.)

 • Képzés tartása kerületi Projectmenedzsment témakörben (Gyermekjóléti Szolgálat-Bp. I. kerület)

 • Kutatás-felmérés végzése a települési fenntartású iskolák diákönkormányzatainak anyagi helyzetéről és gazdálkodásáról (Városi Önkormányzat, Intézményfelügyeleti és Ellenőrzési Igazgatóság-Gyöngyös)

 • Szakértői munka benyújtott pályaművek pályázati elbírálása során (Mobilitás Ifjúsági Szolgálat-Budapest, ISZCSEM - Budapest)

 • Iskolai SZMSZ-ek elemzése tanügyigazgatási szemszögből (Várpalota Város Önkormányzata - 15 intézmény)

 • Diákönkormányzati működése és a DÖK SZMSZ-e (Szekcióvezetés – Oktatási Minisztérium – Országos Diákparlament – Budapest, 2003., 2004. április-május)

 • Fegyelmi tárgyaláson való tanulói képviselet, jogérvényesítési eljárás megindítása (Budapesten több alkalommal)

 • Iskolai diákközgyűlések szakértői felmérő ívének elkészítése (Pedagógiai Szolgáltató Intézet-Bp. III. kerület)

 • Gyermekjogok és a Gyermekjogi Egyezmény bemutatása a demokrácia táborban angol nyelven (Demokracy Camp – Civitas Egyesület - Budapest)

 • Több szakmai cikk megírása a Raabe Kiadó kapcsos könyveibe

 • Könyvek, szakmai anyagok terjesztése és felkutatása valamint eseti és konkrét kérdések megválaszolása e-mailben, telefonon, személyes tanácsadás révén (magánszemélyek, szülők, pedagógusok, diákok, intézmények, jogi személyek és szervezetek részére számtalan alkalommal)

 • Ezen kívül eseti tanácsadás határterületeket érintő esetekben, pl.: tanár szakos hallgatók segítése házi dolgozatok készítésében, televíziós műsorokban való közreműködés (Repeta, Fogadóóra), módszertani és menedzsment kérdésekben tanácsadás iskolaszéki tagoknak, intézményvezetőknek, stb.

 Szolgáltatásainkat egy önkitöltős véleménynyilvánító lap alapján értékeltetjük a megrendelőinkkel illetve a résztvevőkkel, ahol a különböző szempontokat 1 és 5 között értékelhetik a kitöltők. Ennek alapján az eddigi tevékenységünket a következők jellemzik:

Szempont

Átlag

Szórás

Mennyire érezte szakmailag felkészültnek az alapítvány munkatársát?

4,64

0,49

A nyújtott szolgáltatás megfelelt-e az előzetes várakozásainak, illetve teljesítette-e a korábban egyeztetett megállapodás feltételeit?

5,0

0,0

Az alapítvány munkatársa betartotta-e a határidőket és az egyéb kikötött feltételeket a munkája során?

4,87

0,23

Ha Ön kapott írásos dokumentációt, szakmai anyagot a szolgáltatás nyújtójától, mennyire elégedett Ön ezzel a szakanyaggal? (Ha nem kapott írásos anyagot, húzza át a számokat egy vízszintes vonallal!)

4,75

0,29

Összességében mennyire elégedett az Alapítvány szakmai szolgáltatásával?

4,65

0,32

Milyennek ítéli meg az Alapítvány adminisztrációs munkáját (telefonos elérhetőség, számla pontossága, szerződés visszaküldése, stb.)

4,73

0,36

 (Elemszám: 27 kérdőív, adatok lezárásának dátuma: 2008. 12. 31.)

Honlap ] Bemutatkozás ] Szolgáltatások ] Visszajelzés ] [ Referencia ] Partnereink ] Beszámolók ] Konferencia ] Civil PM ]

Webhelyünkkel és működésünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: ikf@ikfalapitvany.hu
 
Utolsó módosítás: 2011.05.31.